Bogdan Frankiewicz

            

Bogdan Frankiewicz (1923-2003)

Archiwista, historyk, dr nauk humanistycznych studiował na Wydziale Filol. Uniw. Poznańskiego, filol. romańska, dr historii (1967 r.). Od 1952 r. pracował w Archiwum Państwowym w Szczecinie, kierownik Archiwum Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, kier. oddziału akt niemieckich w Archiwum Państwowym w Szczecinie.

Specjalizował się w historii Pomorza Zachodniego, okresu napoleońskiego i III Rzeszy. Tematyka podejmowanych badań dotyczyła dziejów kolonii hugenotów francuskich na Pomorzu Zachodnim, Polonii szczecińskiej, dziejów Kościoła w okresie hitl. i pracy przymusowej w II wojnie światowej. Autor i współautor kilkudziesięciu prac nauk.-bad opubl. w pismach naukowych. Książki m.in. Praca przymusowa na Pomorzu Zachodnim w latach II wojny światowej (1969), Wojny napoleońskie na terenie Pomorza Zachodniego [w:] Z dziejów wojennych Pomorza Zachodniego 1972, Zbrodnie hitlerowskie na ziemi szczecińskiej [w:] Stan i perspektywy badań w zakresie zbrodni hitl., 1973, Sydonia von Borck (1986), Wojenne losy Szczecina [w:] Dzieje Szczecina T. III, 1994 oraz wiele prac związanych z archiwalną metodologią opracowania dokumentów źródłowych, prac popularyzujących przeszłość Pomorza Zachodniego w lokalnej prasie i w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.
 
 Aktualności

ZAPRASZAMY !

MAJÓWKA ZE SZTUKĄ Z SYDONIĄ W TLE, CZYLI ŚWIĘTO MALARSTWA, MUZYKI I TEATRU - MARIANOWO 2015. Początek majówki w sobotę 9 maja o godz. 14.00. Wstęp wolny. więcej
Copyright © 2009 by marianowo.org - Parafia Marianowo