Stowarzyszenie Sydonia

Sydonia - Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Marianowa

Piękna Sydonia von Borck, tak mocno związana z Marianowem, ma zupełnie nowe wcielenie. Od połowy 2005 r. jest patronką Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa Marianowa.

Stowarzyszenie utworzyła grupa mieszkańców gminy oraz artystów plastyków i dziennikarzy ze Szczecina
i Stargardu. Siedzibę swoją ulokowało w marianowskiej parafii, chce działać na terenie całej Unii Europejskiej,
a powołane zostało po to, żeby pomagać w ochronie zabytków, promować gminę, przyczyniać się do rozwoju turystyki. Chce to wszystko robić razem z mieszkańcami gminy.

Marianowo ma wielkie bogactwo - to przepiękny kościół i stary klasztor, którego odbudowę trzeba dokończyć.
To również inne zabytkowe kościoły na terenie gminy, w Gogolewie, Dzwonowie, Sulinie, to bolesne ruiny
w Dalewie i wieża w Wiechowie, stare pałace w Trąbkach i Krzywcu, jak też obiekty, które dla mieszkańców gminy są być może czymś zwyczajnym, lecz dla innych mogą być wielką atrakcją. Przykłady? Oto kilka: linia wąskotorówki, kapliczki, stare młyny, jazy i gospodarstwa, narzędzia rolnicze, których nikt już nie używa, domy, z których niejeden liczy przynajmniej sto lat. To bogactwo trzeba wciąż odkrywać i wciąż poznawać jego wartość.

Dziedzictwo - to również przyroda i krajobraz: dąb Sydonii, urokliwy przełom potoku Panny Marii (czemu nosi
on dziś nazwę Krępa?), łąki, lasy, jeziora…

To również życie i doświadczenia tutejszych ludzi skądkolwiek są i dokądkolwiek odeszli: zamierzchłe, wczorajsze, obecne. One przede wszystkim wymagają opieki, bo bez niej bezpowrotnie giną w niepamięci. Trzeba te dzieje zapisywać, gromadzić wspomnienia, fotografie, pamiętniki, słowem zachowywać, żeby stały się największym bogactwem przyszłych pokoleń, osnową tradycji, życiodajnymi sokami korzeni. Bez losów ludzi przestrzeń kościoła, klasztoru, wiejskie uliczki, najcenniejsze zabytki, najstarsze domy będą puste i zimne.

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Marianowa chce odkrywać bogactwo tego dziedzictwa, opiekować się nim i pomnażać. Po to zostało powołane.

Patronuje mu Sydonia, która jeszcze nigdy takich obowiązków na siebie nie brała…


Członkowie Stowarzyszenia
ul. Sydonii 3
73-121 MarianowoCopyright © 2009 by marianowo.org - Parafia Marianowo