Modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne

Modlitwa o rozpoznanie powołania
Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić,
abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz.
Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i użycz mi tez siły i mocy, by pójść wytrwale za Tobą. Amen.

Codzienna modlitwa o powołania I
Duchu Święty, Duchu Miłości,
Dziękujemy Ci za powołania kapłańskie i zakonne,
które ubogaciły Kościół Chrystusowy.
Prosimy Cię wejrzyj na Twój lud,
który szczególnie dziś potrzebuje
świętych kapłanów jako wiernych świadków miłości Boga względem każdego człowieka.
Wejrzyj na Kościół odczuwający konieczność osób zakonnych,
aby ukazywały radość płynącą z życia wyłącznie dla spraw Ojca.
Duchu Święty, Duchu Życia,
to Ty otwierasz serca na Boże wołanie.
Uczyń otwartymi serca i umysły
młodych dziewcząt i chłopców,
by usłyszeli Boży głos,
proponujący im pełnię życia w służbie Ewangelii
i przynoszący niezawodną nadzieję bycia z Tobą.
Amen.

Codzienna modlitwa o powołania II

Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo chcesz,
wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. 
Ty, który swoimi słowami oświecałeś tych, których powołałeś,
oświeć nas darem wiary w Ciebie.
Ty, który wspierałeś powołanych w ich trudnościach,
pomóż przezwyciężyć nasze trudności młodzieży współczesnej.
A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie,
niech od samego początku Twa miłość rozpali to powołanie
i pozwoli mu wzrastać aż do końca. I tak niech się stanie.
Amen.

Codzienna modlitwa o powołania III
Prosimy Cię Panie, poślij, robotników na Twoje żniwo,
aby zawsze zachowywano przykazania Twojego Jednorodzonego Syna
i wszędzie odnawiano Jego ofiarę.
Prosimy Cię Panie, wejrzyj łaskawie na modlitwy nasze
i spraw, aby coraz liczniejsi byli szafarze Twoich tajemnic
i zawsze trwali w Twojej miłości.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby łaska, o którą prosimy,
dodała nam siły i aby wybrani przez Ciebie słudzy
odkupienia z czystym sercem służyli Twojej nieskończonej miłości.
Przez Chrystusa, Pan naszego. Amen.
 Copyright © 2009 by marianowo.org - Parafia Marianowo