Adopcja Serca

                                                              

                                      Lea                                                                                   Berthrand

Lea się usamodzielniła i nie potrzebuje już naszej pomocy. Przez prawie trzy lata pomagaliśmy jej naszymi ofiarami.
Teraz opiekujemy się małym, siedmioletnim Berthrandem. Chłopiec tak jak Lea mieszka w Rwandzie. Razem z mamą,
która po odejściu męża, sama zajmuje się wychowaniem syna, potrzebują pomocy. Nasze datki są przeznaczane
na dożywianie, środki medyczne, ubranie i nukę.Copyright © 2009 by marianowo.org - Parafia Marianowo