Majówka 2012

 

„Marianowo. Opowieści sąsiadów”
W dniu 11 maja 2012 r. w Parafii Marianowo miały miejsce niecodzienne wydarzenia. Jednym z nich była konferencja poświęcona osobom najdłużej mieszkającym na terenie Parafii Marianowo i ks. Edwardowi Wowrze – chrystusowcowi, który był proboszczem Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie przez 25 lat. W tym roku 19 września przypada setna rocznica jego urodzin. W pomieszczeniach byłego klasztoru cysterek (obecnie plebanii) zgromadziło się ponad 40 osób, aby wysłuchać prelekcji, które wygłosili:
- Kustosz Jolanta Aniszewska - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych - Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
- ks prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr, autor tekstu pt. „Ks. proboszcz Edward Wowra TChr w świetle pisanej przez niego kroniki parafialnej oraz akt osobowych z archiwum Towarzystwa Chrystusowego”, które zostały zamieszczone w książce „Marianowo. Opowieści sąsiadów”.
- Bogdan Twardochleb – dziennikarz Kuriera Szczecińskiego, autor wywiadów, które zostały zamieszczone w książce „Marianowo. Opowieści sąsiadów”.
Sympozjum towarzyszyły wystawa, przedstawienie teatralne i promocja wydanej przez parafię książki pt. „Marianowo. Opowieści sąsiadów”, a wszystko po to, aby przybliżyć osobę ks. Edwarda Wowry i niezwykłe losy parafian najdłużej mieszkających na tych ziemiach.
Ks. Edward Wowra swoją posługę duszpasterską, która przypadła na lata 1950-1975, rozpoczął w tej parafii w bardzo trudnym okresie. Kościół katolicki był bowiem przez władze komunistyczne traktowany jako główny wróg ideologiczny, dlatego prześladowano księży i stosowano wobec nich represje. Z kronik ks. E. Wowry wynika, że on także był zastraszany i szykanowany przez władzę ludową, jednakże nie ugiął się. Był dobrym i gorliwym duszpasterzem zaangażowanym w życie parafian.
Fotografie zaprezentowane na wystawie oczywiście nie w pełni oddają jego bohaterską postawę oraz wysiłek jaki wkładał w wypełnianie swojego kapłańskiego powołania. Wystawa ta to zapis wspomnień parafian, którzy pamiątki po ks. Wowrze zachowali w swoich zbiorach. Na ekspozycji i w przedstawieniu można było zobaczyć zdjęcia przedstawiające tylko niektóre, ale niezwykle ważne momenty z działalności duszpasterskiej ks. E. Wowry. Obrazy zatrzymane w kadrze pozwalają dostrzec wyjątkowe chwile, które niepostrzeżenie przemijają. A to przecież kawałek życia ks. proboszcza Edwarda Wowry, historii naszej parafii i wielu osób.
Zdjęcia z wystawy pochodzą z rodzinnych zbiorów parafian. Może nie są one najwyższej jakości ani nie mają jakiejś znacznej wartości historycznej, jednak należy je oceniać w wymiarze emocjonalnym, sentymentalnym, a w tym przypadku ich wartość jest bezcenna. Konferencja, książka, przedstawienie teatralne i wystawa to chwile wspomnień dla dorosłych, a dla dzieci i młodzieży piękna lekcja historii.
Kolejny dzień – 12 maja – to dzień VIII edycji Majówki ze Sztuką. W programie tego dnia znalazły się wystawa malarstwa Jerzego Wołoszyna pt. „Obrazy - forma, kolor, znak”, monodram Henryka Gąsikowskiego pt. „Wyznania św. Augustyna”, pokaz karate wwykonaniu Pawła Bombolewskiego, mistrza świata WUKF oraz uczniów Klubu Bushikan, koncert zespołu CLIVER oraz koncert Janusza Radka. Spotkanie przebiegało pod stałym hasłem „święta malarstwa, muzyki i teatru”. (Zdjęcia z Majówki ze Sztuką.)
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2009 by marianowo.org - Parafia Marianowo